Vizyonumuz

Konuttan endüstriyel tesislere, altyapı hizmetlerinden İnşaat sektörünün hemen her alanında faaliyet göstererek; inşaat kalitesi, proje uygunluğu ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla yurtiçi ve yurtdışında güvenilir, tercih edilen, global bir şirket olmaktır.

Misyonumuz

Kaliteden ödün vermeden mimari ve mühendislik açısından beklentileri aşacak düzeyde kalıcı eserlere imza atmaktır.

Amacımız

Ülke ekonomisinde lokomotif sektörlerden biri olan İnşaat alanında kalıcı olmak; yurtiçi ve yurtdışı taahhüt işlerimizi zamanında ve belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirmektir.

Değerler Politikamız

 • Müşteri Memnuniyeti : Taahhüt işlerimizin işvereni idari kurum ve kuruluşlar, özel sektöre yönelik yaptığımız işlerde müşterilerimiz ve paydaşlarımızın memnuniyeti faaliyetlerimizin odak noktasıdır. Taahhütlerimizi en yüksek kalite ve hızda, hedef bütçe içerisinde ve zamanında tamamlayıp teslim etmek en temel iş prensibimizdir.
 • Yenilikçilik :Firmamız kendi bünyesindeki AR-GE faaliyetleri yanında her geçen gün yeni buluşlarla gelişen ve değişen inşaat teknolojisini yakından takip edip; bugünün ve yarının yapılarının inşaa ve kurulumunda hemen uygulamaktadır.
 • Dürüstlük :Şeffaf yönetim ilkesine sadık kalarak her inşaat projemiz üzerinde belirtilen ve istenen yapı teknik şartları ile öngörülen klozlar kapsamında, ilgili denetim ve müşavir firmaların gözetiminde çalışıyoruz.
 • Sorumluluk : Ülkemizin riskli deprem kuşağında yer aldığının da bilinci ile inşaa ettiğimiz yapılarda maksimum performans ve güvenliği önceliklendiren sorumlulukla hareket ediyoruz.
 • Kalite Odaklılık :Firmamız toplam kaliteye olan inancı ve uzman kadrosu ile dünya standartlarına uygun projeler üretmekte ve taahhüt hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda firmamız İSO 14001 ve İSO 9001 Kalite Belgelerine de sahiptir.

Çevre Politikamız

 • Çevre ile ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine riayet etmek.
 • Çevreye zarar vermeyen teknoloji ve yöntemler araştırmak, kullanmak.
 • Doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak.
 • Proje uygulama sahamızdaki doğal yapı formlarını, her türlü bitki, ağaç ve hayvan popülasyonunu mevcut yerinde korumak yada ilgili mercilerin sevk ve idaresinde başka bir yere nakletmek.
 • Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevrenin ve milli kaynakların korunması konusunda bilinçlendirmek.

İSG Politikamız

 • Danışmanlık desteği aldığımız İSG müşavirlik firmaları ile birlikte kurmuş olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini geliştirerek sürekli iyileşme sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği anlayışını tüm çalışanlarımıza benimsetmek ve çalışanlarımızın bu konulardaki önleyici faaliyetlerimize aktif katılımını sağlamak.
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili gerekli eğitimleri almalarını ve gerekli güvenlik tedbirlerini edinmelerini sağlamak.
 • Devam eden şantiyelerimizin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulamalarımıza entegre olmasına yönelik partnerlerimiz olan İSG firmalarıyla koordine olmak.
 • İGS ve ilgili diğer mevzuatların gereklerini tam olarak yerine getirmek.
 • Tıpkı kendi çalışanlarımız gibi çözüm ortaklarımız olan taşeronlarımızın da iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine uymalarını sağlamak.